Onze stad telt veel jongeren die opgroeien in armoede. Dit is daardoor een grote en kwetsbare groep. Hun thuissituatie leidt tot vervelende en pijnlijke gevolgen. En last but not least: onderzoek toont aan dat armoede erfbaar is.

Prosperita geeft deze jongeren zakgeld. Met dat zakgeld van Prosperita kan zo’n jongere weer meedoen, zijn of haar thuissituatie helpen verbeteren en zelf leren omgaan met geld.