Als gehandicapte jongeren de leeftijd van 18 jaar bereiken, vallen meerdere leeftijdsgebonden regelingen voor hen weg. Het invullen van formulieren voor hulp is bijna een dagtaak en een Wajong uitkering helpt in lang niet alle gevallen. De jongeren kunnen daardoor terugvallen tot onder bijstandsniveau.

Prosperita compenseert deze terugval met een schenkingsregeling van 200 Dam per maand, 6 maanden lang. Zo kunnen deze jongeren blijven meedoen!