De situatie in Rotterdam

De cijfers liegen niet: Rotterdam is er ernstig aan toe. Vooral jongeren, die opgroeien in armoede, zijn kwetsbaar. Armoede is erfelijk; is er geen geld in huis, dan leren jongeren ook niet hoe ermee om te gaan. Ze komen met lege maag op school, hebben concentratieproblemen en soms schaamtegevoelens. De verleiding van het verkeerde pad opgaan loert.

Wij bestrijden armoede 

Het Fonds Prosperita Rotterdam bestrijdt armoede op een Rotterdamse wijze. Een wijze die bijdraagt aan welzijn én welvaart in Rotterdam.

Prosperita is een 'voorwaardelijke schenkingsregeling'. Rotterdammers die in armoede leven, hierna ’deelnemers’, geven wij zakgeld. Daarmee kunnen zij zelf dagelijkse boodschappen doen en kunnen zij meedoen aan het leven in de stad. Voorwaarde is dat ze het zakgeld goed besteden en daarmee werken aan verbetering van hun welvaart of welzijn. 

Zakgeld voor lokale bestedingen

Prosperita schenkt in Dam, Rotterdams geld. Dam is een lokaal geldsysteem en sinds 2013 een vaste waarde in onze stad. Deelnemers kunnen hun zakgeld vrij besteden bij (aangesloten) Rotterdamse organisaties, ondernemers en winkels. Voor meer informatie over Dam, zie www.rotter-dam.nl.

Dam sluit beter aan bij onze doelen dan de euro. Een aantal redenen daarvoor:

  • Het is effectiever in de zin dat het deelnemers koppelt aan lokale ondernemers. Zo blijft het zakgeld langer circuleren in de stad en dat is ook nog eens goed voor de lokale economie.
  • Een euro is vrij besteedbaar; zowel aan goede als aan minder goede zaken. Bij Dam is dat (beter) te reguleren. Het is nl. technisch mogelijk om het te koppelen aan bestedingspunten en -doelen.
  • Dam stigmatiseert niet en geeft mensen hun gevoel van eigenwaarde terug. Deelnemers kunnen, binnen het netwerk van aangesloten bestedingspunten, zelf en vrij beschikken over hun zakgeld.

Voorwaardelijk karakter

Deelname is aan voorwaarden verbonden:

  1. Een onafhankelijke derde draagt de deelnemer voor;
  2. De deelnemer is een Rotterdammer die in armoede leeft of armoede ervaart;
  3. De deelnemer belooft zijn of haar financiële situatie te willen verbeteren;
  4. De deelnemer geeft het zakgeld goed uit;

Bent u een ’onafhankelijke derde’, bijvoorbeeld een school of een welzijnsorganisatie, en heeft u een relatie met onze doelgroep? Dan komen we graag met u in contact.

Behoort u zelf tot onze doelgroep en bent u bijvoorbeeld leerling op een Rotterdamse school, vraag dan de schoolleiding om contact met ons op te nemen.

U helpt met donaties

Iedereen kan het Fonds Prosperita Rotterdam helpen slagen. Uw euro-donaties zetten wij om in Dam-zakgeld. Hoe meer euro’s, hoe meer zakgeld. Momenteel loopt er een zakgeld-project voor een groep middelbare scholieren. Heeft u een andere doelgroep voor ogen? Wij bespreken het graag met u.

U helpt met uw winkel

We vragen aan onze deelnemers waar zij hun toelage aan zouden willen besteden. Sommige zaken liggen voor de hand; denk aan eten en drinken, dagelijkse levensbehoeften, mobiliteit en cultuur of recreatie. Heeft u een winkel en zou u willen helpen door bepaalde producten in Dam aan te bieden, dan komen we graag met u in contact. Op de website van de Dam vindt u alle informatie en een aanmeldformulier voor een Dam-rekening. Zie www.rotter-dam.nl.