De situatie in Rotterdam

De cijfers liegen niet: Rotterdam is er ernstig aan toe. Vooral jongeren die opgroeien in armoede, zijn kwetsbaar. Onderzoek toont aan dat deze armoede erfelijk is. Het lukt vaak moeizaam of niet om uit de spiraal van armoede te ontsnappen, waardoor de problemen die met de armoede gepaard gaan van generatie op generatie overgaan. Een voorbeeld? Als er geen geld in huis is, dan leren jongeren ook niet hoe ermee om te gaan. Ze komen met lege maag op school, hebben concentratieproblemen en soms schaamtegevoelens. De verleiding van het verkeerde pad opgaan loert.

Wij bestrijden armoede 

Het Fonds Prosperita Rotterdam bestrijdt armoede op een Rotterdamse wijze. Een wijze die bijdraagt aan welzijn én welvaart in Rotterdam.

Wij geven Rotterdammers die in armoede leven, hierna ’deelnemers’, zakgeld. Daarmee kunnen zij zelf dagelijkse boodschappen doen en meedoen aan het leven in de stad. Voorwaarde is dat ze het zakgeld goed besteden en daarmee werken aan verbetering van hun welvaart of welzijn. 

Zakgeld voor lokale bestedingen

Prosperita schenkt in Dam, Rotterdams geld. Dam is een lokaal geldsysteem en sinds 2013 actief in onze stad. Deelnemers kunnen hun zakgeld vrij besteden bij (aangesloten) Rotterdamse organisaties, ondernemers en winkels.

Dam sluit beter aan bij onze doelen dan de euro. Een aantal redenen daarvoor:

  • Het koppelt deelnemers aan lokale ondernemers. Zo blijft het zakgeld langer circuleren in de stad en dat is weer goed voor de lokale economie.
  • Een euro is vrij besteedbaar; zowel aan goede als aan minder goede zaken. Bij Dam is dat (beter) te reguleren. Aan het zakgeldsysteem van Prosperita doen alleen verantwoorde organisaties mee. Zo weten we zeker dat het geld goed besteed wordt.
  • Dam stigmatiseert niet en geeft mensen hun gevoel van eigenwaarde terug. Deelnemers kunnen, binnen het netwerk van verantwoorde bestedingspunten, verder zelf en vrij beschikken over hun zakgeld.

Voorwaardelijk karakter

Deelname is aan voorwaarden verbonden:

  1. Een onafhankelijke derde draagt de deelnemer voor;
  2. De deelnemer is een Rotterdammer die in armoede leeft of armoede ervaart;
  3. De deelnemer belooft te werken aan verbetering van zijn of haar financiële situatie;

Bent u een ’onafhankelijke derde’, bijvoorbeeld een school, een welzijnsorganisatie of een andere organisatie met een relatie tot onze doelgroep? Dan komen we graag met u in contact.

Behoort u zelf tot onze doelgroep? Bent u bijvoorbeeld leerling op een Rotterdamse school of afhankelijk van een welzijns- of andere hulporganisatie? Vraag dan de schoolleiding of organisatie om contact met ons op te nemen.

Meehelpen

U helpt met donaties

Iedereen kan het Fonds Prosperita Rotterdam helpen slagen. Uw euro-donaties zetten wij om in Dam-zakgeld. Hoe meer euro’s, hoe meer zakgeld. Momenteel loopt er een zakgeld-project voor een groep middelbare scholieren. Heeft u een andere doelgroep voor ogen? Wij bespreken het graag met u.

U helpt met uw winkel

We vragen aan onze deelnemers waar zij hun zakgeld aan zouden willen besteden. Sommige zaken liggen voor de hand; denk aan eten en drinken, dagelijkse levensbehoeften, mobiliteit en cultuur of recreatie. Heeft u een winkel of organisatie en zou u willen helpen door bepaalde producten of diensten in Dam aan te bieden, dan komen we graag met u in contact.

U helpt met uw inzet

Deelnemers krijgen naast zakgeld ook begeleiding in de vorm van budgetcoaching. Bent u een budgetcoach en ervaren in het werken met jongeren? Dan komen wij graag met u in contact.

Ten behoeve van de verdere ontwikkeling van ons werk is er altijd werk op het vlak van communicatie, projectleiding of andere ondersteuning van het bestuur. Voor alle werkzaamheden geldt in principe dat deze op vrijwillige basis geschieden. Geschatte inzet voor de genoemde werkzaamheden ligt op 2 tot 4 uur per maand. Geïnteresseerd? Neem contact op via het contactformulier.