Wij bestrijden armoede 

Het Fonds Prosperita Rotterdam bestrijdt armoede op een Rotterdamse wijze. Zodat het bijdraagt aan welzijn én welvaart in Rotterdam.

Prosperita is een voorwaardelijke schenkingsregeling. Rotterdammers die in armoede leven, hierna ’deelnemers’, geven wij zakgeld. Daarmee kunnen zij zelf dagelijkse boodschappen doen en kunnen zij meedoen aan het leven in de stad.

Zakgeld voor lokale bestedingen

Prosperita schenkt bij voorkeur in Dam, Rotterdams geld. Dam is een lokaal geldsysteem en sinds 2013 een vaste waarde in onze stad. Deelnemers kunnen dit zakgeld vrij besteden bij Rotterdamse ondernemers. Zie voor meer info www.rotter-dam.nl.

Dam sluit beter aan bij onze doelen dan de euro. Een aantal redenen daarvoor:

  • Het is effectiever in de zin dat het deelnemers koppelt aan lokale ondernemers. Zo blijft het zakgeld langer circuleren in de stad.
  • Een euro is vrij besteedbaar; zowel aan goede als aan minder goede zaken. Bij Dam is dat beter te reguleren. Het is technisch mogelijk geld te ’labelen’ aan bestedingspunten en -doelen.
  • Dam stigmatiseert niet en geeft mensen hun gevoel van eigenwaarde terug. Deelnemers kunnen zelf en vrij beschikken over hun Damtegoed.

Deelname

Deelname is aan de volgende voorwaarden verbonden:

  1. De deelnemer is een Rotterdammer die in armoede leeft of armoede ervaart;
  2. De deelnemer toont aan zijn of haar financiële situatie te willen verbeteren;
  3. Een onafhankelijke derde draagt de deelnemer voor;
  4. Prosperita én Dam laten de deelnemer toe;

Bent u een ’onafhankelijke derde’, bijvoorbeeld een school of een welzijnsorganisatie, en heeft u contacten met onze doelgroep, dan komen we graag met u in contact.

Behoort u zelf tot onze doelgroep en bent u bijvoorbeeld leerling op een Rotterdamse school, vraag dan de schoolleiding om contact met ons op te nemen.

U helpt met donaties

Iedereen kan het Fonds Prosperita Rotterdam helpen slagen. Uw euro-donaties zetten wij om in Dam-zakgeld. Hoe meer euro’s, hoe meer zakgeld. Leest u verder bij onze schenkingsdoelen hoe u kunt helpen. Heeft u een andere doelgroep voor ogen? Wij bespreken het graag met u.

U helpt met uw winkel

We vragen aan onze deelnemers waar zij hun toelage aan zouden willen besteden. Sommige zaken liggen voor de hand; denk aan eten en drinken, dagelijkse levensbehoeften, mobiliteit en cultuur of recreatie. Heeft u een winkel en zou u willen helpen door bepaalde producten in Dam aan te bieden, dan komen we graag met u in contact. Op de website van de Dam vindt u alle informatie en een aanmeldformulier voor een Dam-rekening. Zie www.rotter-dam.nl.